Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржийн илгээлт

blog single post

НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ДЭЭД КОМИССАРААС ХҮНИЙ ЭРХИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ГАРГАСАН МЭДЭГДЭЛ

blog single post