ХҮНИЙ ЭРХИЙН ОЛОН УЛСЫН ӨДРИЙГ УГТАЖ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООС ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

2015. 12. 08

09:00-12:30 "Бидний эрх, Бидний эрх чөлөө, Цаг ямагт” төр, Хүний эрхийн үндэсний

байгууллага, иргэний нийгмийн түншлэл ээлжит уулзалт хэлэлцүүлэг

Хаана: Засгийн газрын XI байрны дугуй танхимд

Оролцох хүмүүс: Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл

2015. 12. 09

15:00-18:00 “Бидний эрх, Бидний эрх чөлөө, Цаг ямагт” АХА тэмцээнийг Хууль

сахиулах их сургуультай хамтран зохион явуулна.

Хаана: Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн төв байранд

Оролцох хүмүүс: ХСИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутнууд

2015. 12. 10

10:00-11:00 Хүний эрхийн цахим номын санг танилцуулах, Комиссоос шинээр хэвлэн

гаргаж буй хүний эрхийн ном, гарын авлагыг таниулан хүргэх арга хэмжээ

Хаана: ХЭҮК-ын 514 тоот танхимд

Оролцох хүмүүс: /УИХ-ын номын сан, Төв номын сан болон зарим номын сангууд/

11:00-11:30 Бидний эрх, бидний эрх чөлөө, цаг ямагт хэвлэлийн бага хурал

Хаана: ХЭҮК-ын 514 тоот танхимд

Оролцох хүмүүс: ХЭҮК-ын дарга Ж.Бямбадорж, гишүүн Н.Ганбаяр, П.Оюунчимэг,

ХЭҮК-ын ажлын албаны дарга А.Дашдэлэг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд